SHPËRNDAJE

Me kerkesë të N. P. “Moravica” sot me datë 30.03.2017 ne vendin e quajtuar deponia “Przhar”, Drejtorati i inspekcionit komunal me krye me kryeshefin Enver Aliun, ka marr një informat që në deponin “Przhar” vazhdimisht qytetar të papërgjegjëshëm të cilët dhezin mbeturinat.

“Kemi kërkuar asistencën e Stacionit Policor në Preshevë, kemi konstatuar që aty edhe ndizen mbeturat ku edhe me poshtë do ju sjelllim edhe dëshmit për qytetaret me foto të disa personave të pa identifikuar ku kanë marr edhe fëmijët e vegjel ku rrezikohet edhe shëndeti i tyre, kemi marr të gjithat masat e parapra ku edhe ditë më parë kemi Paralajmruar qytetarët që është e ndaluar dhezja e zjarrit të bazuar në nenin 46 të Ligjit mbi mbrojtjen nga zjarri. “Fleta zyrare e RS”, nr. 111/2009 dhe 20/2015) nga Ministria e punëve të mbrendëshme- Sektori për situata të jashtëzakonshme” ka thënë kryeshefi për presheva.com.

Sipas Enver Aliut, policët e Stacionit policor që kanë ardhur në vendin e ngjarjes të cilët edhe ata kanë marr masat ndaj disa personave që i kanë identifikuar pastaj në Stacionin policor.

Kryeshefi për punët e inspeksionit komunal ka apeluar te të gjithë qytetarët që mos të dhezin zjarre, se përdrysheme do të sanksionohen sipas ligjit./presheva.com/