SHPËRNDAJE

Statistikat javore për shërbimet në shtëpinë e shëndetit “Presheva” në Preshevë prej datës 17.02 – 23.02.2020.

Në bazë të këtyre statistikave javore Praksa e përgjithshme ka pranuar 976 pacientë ku ka patur intervenime intramuskulare 341 rastr, me infuzione 25 raste, lidhje 48 dhe EKG 7.

Ndërsa në Ndihmën e shpejtë janë pranuar 374 pacientë, intervenime intramuskulare 283, infuzione 51, EKG 37 dhe lidhje 11.

Në shërbimin e Pediatrisë janë evidentuar 437 pacientë në parashkollorë dhe shkollorë me 105 intervenime dhe 55 këshillimore.

Ndërsa në Stomatologji ka patur 540 kontrollime stomatologjike ku janë realizuar 62 pllombime dhe 45 nxjerrje dhëmbi thuhet kështu në statistikat javore për shërbimet në shtëpinë e shëndetit “Presheva” në Preshevë./presheva.com/