SHPËRNDAJE

Trupi Koordinues i Qeverisë së Serbise shpall konkurs për ndarjen e mjeteve për subvensione subjekteve ekonomike në pronësi private për vitin 2018.

Vlera e mjeteve të ndara për komunën e Preshevës për këtë vit është 16 milion dinar.

Inkurajohen të gjithë subjektet biznesore të komunës së Preshevës që t’i përgjigjen këtij konkursi.

Njoftohen të gjithë të intersuarit se më datë 27 dhe 28 Shtator 2018 në sallën e kuvendit komunal në Preshevë mund të merni ndihmë teknike për përgaditje të dokumentacionit dhe mund të informoheni më detajisht rreth këtij konkursi./presheva.com/