SHPËRNDAJE

Një pjesë e ekipit YOLO organizoi tryezën e rrumbullakët në Preshevë me qëllim që të njoftojë njerëzit me qëllimin, qëllimet dhe objektivat e projektit, si dhe t’i bëjë njerëzit më të njohur me mësimin elektronik dhe sa e rëndësishme dhe më e lehtë është ajo në ditët e sotme.

Meqenëse dija është fuqi ne mendojmë se sot është më e lehtë të fitojmë njohuri përmes botës online e cila na jep kaq shumë mundësi për të mësuar dhe për të praktikuar duke mbuluar të gjitha temat, interesat dhe lëndët.

Ky aktivitet u realizua nga OJQ-ja IUVENTA në ndihmë të Grupit Joformal të LDA Preshevës dhe në interesin e të rinjve, studentëve, zyrës së të rinjve, organizatave joqeveritare etj./presheva.com/