SHPËRNDAJE
sunset on the game

Organizata për kulturë fizike në Preshevë organizon turnir në streetball me datê 23 shtator nga ora 16.