SHPËRNDAJE

Zhvillimi dhe rritja e azhuritetit të shërbimit të qëndrimit ditorë për personat me nevoja të veçanta do të jetë prioritet për Qendrën për punë sociale deri në fund të këtijë viti, tha kështu për preshevacom drejtori i këtijë institucioni, Liridon Latifi.

Sipas tijë do të bëhen të gjitha tentativat në rritjen e kapaciteteve dhe ngritjen profesionale për fëmijët me nevoja të veçanta.  Ditëve në vazhdim do të realizohet edhe një takim pune me drejtues të pushtetit lokal në Preshevë për të marë aprovimin në adaptimin e një lokacioni për këta fëmijë. Fëmijët me nevoja të veçanta sipas drejtorit të Qendrës për punë sociale në Preshevë, Liridon Latifi do të kenë përkushtim dhe kujdes të veçantë nga drejtues institucionesh me qëllim të krijimit të kushteve më të mira për qëndrimin e tyre ditorë dhe apektin edukativo- arsimorë./prresheva.com/