SHPËRNDAJE

Në takimin e 10 tradicional “Ostrovica 2017” nxënësve të shkollës mesme gjegjësisht seksionit “Gjeografët e rinj” ju mundësua udhëtimi falas me autobus në relacionin Presheve- Caravajke dhe anasjelltas nga Zyra për të rinj (Youth Office) .
Bartës i aktivitetit është klubi i Bjeshkatarëve “Ostrovica”, ndërsa të gjithë marshuesit nga Caravajkë deri në Ostrovicë dhe anasjelltas kaluan në këmb.